Bodrum küçük bir yüzölçümüne saehip olmakla birlikte önemli bir turizm merkezi-dir. Ancak Bodrum turizmi bugünkü haline gelene kadar uzun bir süreçten geç-miştir. 1962’de su altı kalıntılarını incelemeye gelen turist grubu Bodrum’da turizmin başlamasına vesile olmuştur.Yerli halk tarafından benimsenen turistler zaman içerisinde Bodrum’da önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş ve böylece turizm Bodrum’un ekonomik yapısında bir kaldıraç görevi üstlenmiştir. Bu çalışmada Bodrum turizminin gelişimi (1960 ve 2000) dönemin olaylarına tanıklık etmiş kişilerle yapılan görüşmeler ve alan yazın taraması ile araştırılması amaçlanmıştır.
Tüm Haklarımız Saklıdır. © 2016